Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Forside  >  Publikationer  >  Kemi

Kemi

Kemileksikon

MAL-koder

Vejledning om UV-farver og - lakker

Faresymboler - Pjece om CLP - hvad er det og hvilken betydning har det.

Faresymboler - Plakat om CLP

Mærkning og brug af kemikalier pa virksomheden - Plakat om CLP i A2

Mærkning og brug af kemikalier pa virksomheden - Plakat om CLP i A3

Vejledning i at bruge CLP plakaten

Læs om REACH på www.at.dk og www.mst.dk

 

Herunder artikel af Christian Libak Pedersen, JobLiv Danmark A/S

Trykkeri ramt af hudproblemer
Grafisk BAR har fået en henvendelse fra et avistrykkeri i Norge, hvor flere af trykkerne har fået udslet på huden, når de er på job. Udslettet bliver mindre, når de ikke er på arbejde, og det tyder jo på, forklarer Håvar Dehli Vindorum, der er chef i reproafdelingen og trykkeriet, at årsagen kan skyldes arbejdsmiljøet.

På trykkeriet har man haft mistanke til papiret, men der kan ikke påvises en sammenhæng mellem papiret og hudproblemerne. Af henvendelsen fremgår det ikke, hvilke undersøgelser der er lavet, men der kan være tale om "lappeprøver" på de ansatte. Ved en sådan undersøgelse testes trykkerne for, om de er overfølsomme (allergiske) overfor en række kemiske stoffer og materialer, herunder også de materialer, der anvendes på trykkeriet.

De foreliggende oplysninger kan ikke fortælle, hvad der er årsagen til hudproblemerne på trykkeriet og hvad der skal gøres, for at komme problemerne til livs. I det følgende forklarer vi lidt om eksem og hudproblemer og giver nogle bud på årsager og forebyggelse.

Hudproblemer er velkendte - også på trykkerier
Hudproblemer i industrien er hyppigt forekommende. I langt de fleste tilfælde er der tale om tør, rød og irriteret hud, der efter et stykke tid kan blive til et rigtigt eksem - et "irritativt kontakteksem". Et sådant eksem skyldes altså den direkte kontakt og virkning på huden af et eller flere kemikalier eller materialer.

Ca. 90% af alle eksemer er "irritative kontakteksemer".

Allergisk eksem er sjældne
I modsætning hertil er det allergiske kontakteksem. Denne type eksem er sjælden - kun ca. 10% af alle eksemer er af den allergiske type. De to typer eksem er i øvrigt fuldstændig ens at se på, og det er måske derfor mange sætter lighedstegn mellem eksem og allergi. Mange virksomheder, hvor medarbejderne får hudproblemer, leder derfor ofte med lys og lygte efter noget i arbejdsmiljøet, som kan fremkalde allergi. Og medarbejderne får lavet de nævnte lappeprøver hus hudlægen eller på Arbejdsmedicinsk Klinik. Ofte finder man her ikke nogen "udløsende faktor", der kan gøres ansvarlig for problemet, simpelthen fordi der er tale om et "almindeligt irritativt kontakteksem".

Mange faktorer i arbejdsmiljøet kan give hudproblemer
Mange kemikalier kan give irritativt kontakteksem. Jo længere tid man har hudkontakt med et hudirriterende stof, jo større er risikoen for at få eksem. Og jo mere hudirriterende (eller ætsende) et stof er, jo værre. Stoffets faremærkning kan lede en på vej.

Det er dog ikke kun stoffer og materialer, der er faremærket "Lokalirriterende" eller "Ætsende", der kan være årsag til eksem. Også stoffer, der er faremærket "Sundhedsskadelig", "Letantændelig" osv. kan give hudproblemer. Fx er mange opløsningsmidler faremærket "Letantændelig" (kig efter flammesymbolet på bøtten eller dunken), og sådanne stoffer affedter huden, hvilket giver udtørret, rød og irriteret hud.

Endelig kan mange materialer uden faremærkning også give hudproblemer. Det er fx velkendt, at lang tids hudkontakt med mineralolie kan give eksem. Almindelige rengøringsmidler er årsag til mange hudproblemer indenfor rengøringssektoren - og rengøringsmidler er sædvanligvis ikke faremærkede. Alene det, at hænderne er i rengøringsvand i lang tid giver mange rengøringsassistenter hudproblemer.

Husk at pleje huden!
Der er herudover mange faktorer i arbejdsmiljøet, der kan øge virkningen af irriterende stoffer fx tør luft, slid, kulde osv. Generelt gælder, at jo mere belastet huden er, jo nemmere har et stof ved at fremkalde eksem. Jo mere modstandsdygtig huden er, jo nemmere har den ved at modstå påvirkninger fra fx kemiske stoffer og materialer. Derfor gælder derfor om at holde huden "toptunet" med fx arbejdscreme, håndvask med mild sæbe og efterfølgede aftørring med engangshåndklæder (brug aldrig håndtørrer med varm luft - det udtørrer huden).

Det grafiske arbejdsmiljø

Husk at:

· Megen kontakt med papir og andre materialer udtørrer og slider huden, og kan være en forværrende faktor.

· Rensevæsker udtørrer huden, hvilket kan føre til hudproblemer og dermed eksem.

· Trykfarver kan på en belastet hud godt give anledning til eksem.

· Fugtevand indeholder sprit, der kan udtørre huden.

I det aktuelle eksempel handler det måske blot om at få bugt med hudproblemerne ved primær medicinsk behandling samt udarbejdelse af instrukser for håndvask og brug af arbejdscreme og brug af handsker. Fx bør der altid anvendes kemikaliehandsker, fx af nitrilgummi, ved pladekorrektur eller afvaskning - også selv om der kun bruges vegetabilske afvaskere.

Enkelte allergifremkaldende stoffer på trykkerierne
Der er dog enkelte stoffer i trykkerier, der kan være allergifremkaldende, fx tilsætningsstoffer til fugtevand. Ligeledes er UV-farver og lakker allergifremkaldende, men dem bruger man næppe på en avistrykkeri. På mange arbejdspladser anvender man skrappe håndrensemidler, som kan give hudproblemer, og som måske oveni købet indeholder allergifremkaldende farvestoffer, opløsningsmidler (citrusolier) og konserveringsmidler.

 • Magasinet Grafisk BAR

 • Grafisk BARs publikationer

  Klik på billedet for at se hele pjecen
 • Faresymboler - plakat

 • Pjece om kontorarbejde

  Klik på billedet for at se hele pjecen
 • Om maskinbeskyttelse

  Klik på billedet for at se hele pjecen i pdf format
 • Magasinet Grafisk BAR

 • UV-vejledning

 • Faresymboler - pjece

 • Læs mere om støj

  Kik på billedet for at se hele pjecen
 • Magasinet Grafisk BAR

 • Magasinet Grafisk BAR

 • Magasinet Grafisk BAR

 • Har du ryggen fri?

  Klik på billedet for at se hele pjecen
 • Tekniske hjælpemidler

  Klik på billedet for at se hele pjecen
 • Pjece om ventilation

  Klik på billedet for at se hele pjecen
 • Magasinet Grafisk BAR

 • Magasinet Grafisk BAR

 • Magasinet Grafisk BAR

 • Magasinet Grafisk BAR

 • Magasinet Grafisk BAR

 • Om maskinbeskyttelse

  Klik på billedet for at se hele pjecen i pdf-format.
 • Magasinet Grafisk BAR

 • Kompetenceudvikling

 • Magasinet Grafisk BAR

 • Magasinet Grafisk BAR

 • Om graviditet og arbejde

  Klik på billedet for at se hele pjecen
 • Gør det færdigt!

 • Magasinet Grafisk BAR

 • Magasinet Grafisk BAR

 • Magasinet Grafisk BAR

  Klik på billedet for at se magasinet
 • Magasinet Grafisk BAR

 • Magasinet Grafisk BAR

 • Skrivebordets rovdyr

  Klik på billedet for at se hele pjecen
 • Læs mere om MAL-Koder

  Klik på billedet for at se hele pjecen
 • Magasinet Grafisk BAR

  Klik på billedet for at se magasinet
 • Arbejdsmiljødrøftelse

 • Magasinet Grafisk BAR

 • Indkøb af maskiner

 • Grafisk BAR APV

 • Magasinet Grafisk BAR