Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Institutioner og myndigheder

Arbejdstilsynet
Adgang on-line til love, bekendtgørelser, AT-anvisninger, -meddelelser og -cirkulære
Nyheder
Oversigt og beskrivelser af AT's indsatser
Anmeldte skader
www.arbejdstilsynet.dk

Det Nationale Center for Arbejdsmiljø
Oversigt og beskrivelse af igangværende projekter
Udgivelser i national og international regi
Formidlingsmøder og konferencer
Nationale og internationale arbejdsmiljørelevante links
www.arbejdsmiljoforskning.dk

Videnscenter for arbejdsmiljø
Branchevejledninger kan downloades
Søgning i AMF's database med projekter, rapporter m.m
Oversigt og beskrivelse af igangværende og afsluttede projekter
Bestilling af materialer, konferencer m.m.
www.arbejdsmiljoviden.dk
Se også http://www.arbejdsmiljobutikken.dk

Beskæftigelsesministeriet
Publikationer on-line
Nøgletal for arbejdsmarkedet
Søgefaciliteter
www.bm.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Nyhedsbreve
Aktuelt i folketinget herunder lovudkast, -forslag, m.m.
Mulighed for søgning i Sundhedsministeriets tekster v.hj.a. søgeord
Links til "sundhed på nettet", sundhedsministerier i andre lande og øvrige internationale institutioner
http://www.im.dk

Miljø- og Energiministeriet
Nyheder
Udgivelser
Oversigt over Miljøbutikkens pjecer
Oversigt og adgang til nationale og internationale søgemaskiner
www.mim.dk

EU-kommisionen i Danmark

Arbejdsmiljørådet omkring Psykisk Arbejdsmiljø
Her er psykisk arbejdsmiljø opdelt i 8 temaer, således man kan finde materiale, der omhandler konkrete problemstillinger, der kan have indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø.
arbejdsmiljoeraadetsservicecenter.dynamicweb.dk

Miljøstyrelsen
Tilskudsordninger
Links til "miljø på nettet"
Love og regler, samt lovforslag m.m.
Handlingsplaner
Databaseoversigt over Miljø- og Energiministeriets faglige databaser.
www.mst.dk

Arbejdsmiljørådets side omkring EGA
Arbejdsmiljørådet har oprettet en nyt websted med et omfattende materiale om EGA med mere end 145 forskellige forslag til løsning af problemer med EGA:
- Information om hvad EGA er
- Informationer om hvordan EGA kan kortlægges
- Informationer om hvordan handlingsplaner kan udarbejdes
- Omtale af undersøgelser og forskning om EGAwww.egabase.dk

Sundt Arbejde
Hjemmeside produceret af ASC.Få overblik over sundhedsfremme aktiviteter hosministerier, Arbejdstilsynet, Arbejdsmiljøinstituttet, de 11 BAR, BST, amterne, faglige organisationer, EU-institutioner, institutter,videncentre, m.m.
www.sundtarbejde.dk

Danmarks Statistik
Danmarks Statistikbank
www.dst.dk

medicinfo.dk
Lægemiddelstyrelsens side - tjek troværdigheden af et sundhedsnetsted og om medicin må købes på et internetapotek.
www.medicinfo.dk

altomkost.dk
Fødevaredirektoratet - råd og oplysning om kostsammensætning, livsstil, deklarationer og tilsætningsstoffer, opskrifter og inspiration.
www.altomkost.dk

Teknologiske forandringer og arbejdsmiljø (ASC.AMR)
Inspiration til sikkerhedsorganisation og teknologiansvarlige i virksomheder på tværs af brancher til at inddrage arbejdsmiljøhensyn når ny teknologi skal indføres.
73 eksempler fra konkrete virksomheder og institutioner. Ny søgefunktion, hvor man målrettet kan søge efter eksempler fra egen branche og inden for bestemte kategorier af arbejdsmiljø- eller teknologiforhold.
www.asc.amr.dk/teknologiske-forandringer

Den Grafiske Højskole
Uddannelser og kurser
Søgning i bibliotekets database
Udgivelser
Links
www.dgh.dk

Retsinformation
Statens juridiske on line informationssystem med adgang til regler
Folketingets Forhandlinger, lov- og beslutningsforslag.
www.retsinfo.dk

Statens Information
Råd til udvikling af netsider
On-line bestilling af SI's publikationer
Gennemsyn af OBS-indslag
www.netsteder.dk

Sund By Netværket
Metoder og materialer til at fremme sundheden og trivslen på arbejdspladser.
Henvender sig til arbejdspladser, BST, amter og kommuner, når man skal planlægge
og prioritere en sundhedsfremmeindsats på en arbejdsplads.
www.sund-by-net.dk

 • Magasinet Grafisk BAR

 • Magasinet Grafisk BAR

 • Magasinet Grafisk BAR

 • Magasinet Grafisk BAR

 • Magasinet Grafisk BAR

 • Tekniske hjælpemidler

  Klik på billedet for at se hele pjecen
 • Magasinet Grafisk BAR

 • Faresymboler - pjece

 • Magasinet Grafisk BAR

 • Magasinet Grafisk BAR

 • Gør det færdigt!

 • Arbejdsmiljødrøftelse

 • Magasinet Grafisk BAR

 • Læs mere om støj

  Kik på billedet for at se hele pjecen
 • Om maskinbeskyttelse

  Klik på billedet for at se hele pjecen i pdf-format.
 • Pjece om ventilation

  Klik på billedet for at se hele pjecen
 • Om maskinbeskyttelse

  Klik på billedet for at se hele pjecen i pdf format
 • Magasinet Grafisk BAR

 • Om graviditet og arbejde

  Klik på billedet for at se hele pjecen
 • Magasinet Grafisk BAR

 • Magasinet Grafisk BAR

 • Pjece om kontorarbejde

  Klik på billedet for at se hele pjecen
 • Indkøb af maskiner

 • Grafisk BARs publikationer

  Klik på billedet for at se hele pjecen
 • Kompetenceudvikling

 • Magasinet Grafisk BAR

 • Magasinet Grafisk BAR

  Klik på billedet for at se magasinet
 • Skrivebordets rovdyr

  Klik på billedet for at se hele pjecen
 • Magasinet Grafisk BAR

  Klik på billedet for at se magasinet
 • Grafisk BAR APV

 • Læs mere om MAL-Koder

  Klik på billedet for at se hele pjecen
 • Magasinet Grafisk BAR

 • Har du ryggen fri?

  Klik på billedet for at se hele pjecen
 • Magasinet Grafisk BAR

 • Magasinet Grafisk BAR

 • UV-vejledning

 • Faresymboler - plakat

 • Magasinet Grafisk BAR

 • Magasinet Grafisk BAR

 • Magasinet Grafisk BAR