Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Forside  >  Emner  >  Kemi  >  Handsker

Handsker


a-b  c-d  e-f  g-h  i-j  k-l  m-n  o-p  q-r  s-t-u  v-w- y-z   æ-ø-å

Beskyttelseshandsker kan bruges til beskyttelse imod kemikalier, fx Organiske opløsningsmidler og UV-farver og -lakker. Men inden handskerne tages i brug, gælder det om at reducere udsættelsen for de stoffer, man vil beskytte sig imod. Derfor bør man undersøge, om de hudbelastende stoffer og processer kan erstattes af mindre farlige stoffer (se afsnit om Substitution). Er dette ikke muligt, skal man undersøge, om etablering af procesventilation vil kunne fjerne behovet for beskyttelseshandsker (se afsnit om Udsugning).

Hvilke handsker findes der?
Handsker, der skal beskytte mod hudkontakt med kemikalier, skal være lavet af gummi- eller plastmaterialer.Kemikaliehandsker fås i mange forskellige plast- og gummimaterialer, forskellige tykkelser og med varierende beskyttelsesevner. Nogle handsker er engangshandsker, mens andre kan bruges flere gange.Et udpluk af de mest gængse handsketyper er handsker lavet af latexgummi, nitrilgummi og vinyl (PVC).

Latexhandsker er fleksible og behagelige handsker, som giver et godt greb. De giver en rimelig kemikaliebeskyttelse - særligt over for alkoholer og ketoner (fx MEK, MIBK og acetone). Generelt er latexhandsker bedre end handsker lavet af vinylplast (fx PVC-handsker), men de er ikke så gode som nitrilgummihandsker. Det skal også bemærkes, at man kan udvikle allergi over for latex, hvilket er en ulempe ved brugen af handskerne (se afsnit om Eksem).

Nitrilgummihandsker er typisk de mest foretrukne handsker ved arbejde med kemikalier. De har en god holdbarhed, styrke og beskyttelsesevne over for kemikalier. Det er navnligt mod skrappe, fx toluen og xylen, at nitrilgummihandsker er mere passende at bruge frem for latexhandsker eller vinylhandsker. Desuden giver nitrilgummihandsker ikke de samme allergiproblemer som latexhandsker.
Vinylhandsker fremstilles af PVC, som giver en god modstandsevne over for lyspåvirkning og forskellige kemikalier, herunder Olie, fedt, Syrer og Baser.
På den anden side er handskerne ikke at foretrække, når man skal arbejde med Organiske opløsningsmidler. Det skyldes, at handskerne ikke er tilstrækkeligt modstandsdygtige over for opløsningsmidlerne. Handskernes indholdsstoffer kan desuden have miljø- og sundhedsskadende effekter, og derfor bør man så vidt muligt undgå at bruge disse handsker.

Hvad siger loven om ”egnede” handsker?
Loven stiller nogle forskellige krav til anvendelse af beskyttelseshandsker, producenter af handsker og til arbejdsgiverne på de arbejdspladser, hvor der er behov for at bruge beskyttelseshandsker. Ifølge loven skal man anvende egnede, CE mærkede handsker, fx når man arbejder med farlige kemikalier. Det betyder, at de CE mærkede handsker skal vælges ud fra, hvilke kemikalier man arbejder med, og i hvor lang tid arbejdet står på. Men det er arbejdsgiveren, som skal sørge for, at de handsker, der vælges, opfylder loven, at man som medarbejder har adgang til handskerne, at handskerne bliver brugt, så snart der er behov for det, og at medarbejderne instrueres i at bruge dem. Handskefabrikanterne har ansvar for at foretage løbende kontroller af de værnemidler, de sælger, og for at lave og videreformidle en brugsanvisning af dem.

Læs mere om lovgivningen omkring valget af Personlige værnemidler, herunder arbejdshandsker, i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1273 af 18. december 1996 ”Bekendtgørelse om sikkerhedskrav m.v. til personlige værnemidler” og i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1706 af 15. december 2010 ”Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler”.

Se endvidere afsnit om Personlige værnemidler og Personlig hygiejne.

Gode råd til dit valg af kemikaliehandsker
Nedenfor er der nogle gode råd og informationer til dig, som skal vælge kemikaliehandsker:

1.  Handskerne skal være CE-mærkede og følges af en dansk brugsanvisning

2.  Indhent informationer fra kemikalie- og handskeleverandører, før et udvalg af
     beskyttelseshandsker indkøbes til virksomheden 

3.  Stil krav til handskeleverandørerne angående handskernes gennembrudstid

4.  Indkøb handsker i forskellige størrelser og overvej, om I har særlige krav til
     handskerne, fx lange skafter

5.  Egnede handsker afhænger af det kemikalie, der arbejdes med, dets
     gennembrudstid og det tidsrum, hvori der arbejdes med kemikaliet

6.  Konkrete handsketyper angives i arbejdspladsbrugsanvisningerne for de
     kemiske stoffer (se afsnit om Arbejdspladsbrugsanvisning)

7.  Alle kemikaliehandsker har en begrænset holdbarhed (gennembrudstid)

8.  Gennemtrængningen begynder ved den første kontakt med kemikaliet og kan
     ikke standses

9.  Tynde bomuldshandsker bør anvendes under beskyttelseshandskerne

10.  Creme må ikke smøres på hænderne, umiddelbart inden man tager handsker
       på (se afsnit om Creme)

Handskevalg ved arbejde med UV-farver og -lakker
Ved arbejde med UV-farver og -lakker skal man bruge Personlige værnemidler, herunder beskyttelseshandsker. Dette er for at forhindre, at man får sundhedsskadelig UV farve og -lak på huden. De handsker, som man vælger at bruge, skal naturligvis være beregnet til UV-farver og -lakker. Her er nitrilgummihandsker et godt valg.

Grafisk BAR anbefaler følgende, når du skal vælge egnede handsker til arbejdet med UV-farver og -lakker:

 • Brug tynde nitrilgummihandsker ved arbejde i max en halv time

 • Brug kraftige nitrilgummihandsker ved arbejde i mere end en halv time

 • Skift handskerne, hvis de forurenes, så forureningen ikke spredes til andre
  steder

 • Tag handskerne af på en måde, så du undgår hudkontakt med farven eller
   lakken

 • Kassér altid handskerne efter brug

 • Forurenede UV-handsker skal bortskaffes ligesom andet UV-affald

 

Få flere informationer om forskellige handsketyper, valg af egnede kemikaliehandsker og handsker til brug ved arbejde med UV-farver og -lakker i Grafisk BAR’s ”På med vanten” og ”UV-vejledning” samt i I-BAR’s vejledning om ”Handsker”.

 • Magasinet Grafisk BAR

 • Magasinet Grafisk BAR

 • Magasinet Grafisk BAR

 • Gør det færdigt!

 • Læs mere om støj

  Kik på billedet for at se hele pjecen
 • Magasinet Grafisk BAR

  Klik på billedet for at se magasinet
 • Magasinet Grafisk BAR

 • Arbejdsmiljødrøftelse

 • Tekniske hjælpemidler

  Klik på billedet for at se hele pjecen
 • Faresymboler - pjece

 • Magasinet Grafisk BAR

 • Magasinet Grafisk BAR

 • Om graviditet og arbejde

  Klik på billedet for at se hele pjecen
 • Magasinet Grafisk BAR

 • Magasinet Grafisk BAR

 • Magasinet Grafisk BAR

 • Grafisk BARs publikationer

  Klik på billedet for at se hele pjecen
 • Magasinet Grafisk BAR

 • Magasinet Grafisk BAR

 • Magasinet Grafisk BAR

 • Læs mere om MAL-Koder

  Klik på billedet for at se hele pjecen
 • Pjece om ventilation

  Klik på billedet for at se hele pjecen
 • Magasinet Grafisk BAR

 • Magasinet Grafisk BAR

 • Magasinet Grafisk BAR

 • Magasinet Grafisk BAR

 • Magasinet Grafisk BAR

 • Om maskinbeskyttelse

  Klik på billedet for at se hele pjecen i pdf-format.
 • Grafisk BAR APV

 • Pjece om kontorarbejde

  Klik på billedet for at se hele pjecen
 • Magasinet Grafisk BAR

 • Har du ryggen fri?

  Klik på billedet for at se hele pjecen
 • Magasinet Grafisk BAR

 • UV-vejledning

 • Magasinet Grafisk BAR

  Klik på billedet for at se magasinet
 • Faresymboler - plakat

 • Kompetenceudvikling

 • Indkøb af maskiner

 • Om maskinbeskyttelse

  Klik på billedet for at se hele pjecen i pdf format
 • Skrivebordets rovdyr

  Klik på billedet for at se hele pjecen