Genvejsmenu:
S - Indhold
1 - Forside
2 - Nyheder
3 - Oversigt
4 - Søg

Forside  >  Emner  >  Ergonomi

Ergonomi

Ergonomi handler om samspillet mellem menneske, arbejde og miljø. De belastningslidelser som hyppigst opstår, hvis der er ergonomiske problemer, er gener eller skader i muskler, led, sener og nerver.
Årsager til skader kan fx skyldes:

 • Uhensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen
 • Manglende tekniske hjælpemidler
 • Uhensigtsmæssig organisering af arbejdet
 • Tunge løft
 • Ensidigt belastende arbejde
 • Forkert belysning 

Orientering om ergonomi 
Skærmarbejde
Publikationer
Synsergonomi.dk
Links

Hvad er ergonomi?
Ordet ergonomi er sammensat af de to græske ord ergon, der betyder arbejde, og nomos, der betyder love. Ergonomi vil altså sige de love, der bestemmer, hvad et menneske kan tåle af arbejdsbelastninger.Ergonomi er således udtryk for almindelig sund fornuft. Ved indretning af arbejdsplads, -metode og -teknik skal der simpelthen tages hensyn til menneskets naturlige forudsætninger og ikke mindst begrænsninger. Tages der ikke hensyn til menneskets begrænsninger, vil der på kortere eller længere sigt ske skade i form af tidlig nedslidning akkurat som ved forkert anvendelse af maskiner og redskaber; blot er følgerne alvorligere.

Baggrund
Lidelser i ryg og bevægeapparat er så udbredte, at de fleste mennesker enten selv har følt sådanne plager eller kender problemet fra den nærmeste bekendtskabskreds. Sådanne lidelser er højst ubehagelige for dem, der rammes, og går ofte ud over både velbefindende og arbejdsevnen. Ikke sjældent i en sådan grad, at pågældende får nedsat arbejdsevne eller helt mister arbejdsevnen. Disse lidelser er årsag til meget arbejdsfravær på grund af smerter eller tidskrævende og gentagne behandlinger, hvilket er til stor skade for de ramte, for arbejdsgiveren og for samfundet som helhed. I lovgivernes bemærkninger til arbejdsmiljølovens §1 (formålsparagraffen) siges det, at begrebet "et sikkert og sundt arbejdsmiljø" bl.a. indebærer ;anvendelse af ergonomiske foranstaltninger i videre omfang end hidtil, dvs. tilpasning af arbejdsprocessen, arbejdsstedet, de tekniske hjælpemidler og stoffer og materialer til den ansatte".Meget kan gøres for at undgå, eller i det mindste begrænse, de mange ryg-, led- og muskellidelser, der i dag belaster helbred og økonomi. Denne brancheorientering har til formål at pege på nogle af de muligheder, parterne på arbejdspladserne har for at bedre forholdene: I et positivt samarbejde vil det formentlig være muligt, på den enkelte arbejdsplads, at nå frem til endnu flere ting til gavn for alle parter.

 • Magasinet Grafisk BAR

 • Magasinet Grafisk BAR

 • Magasinet Grafisk BAR

 • Magasinet Grafisk BAR

 • Magasinet Grafisk BAR

 • Grafisk BAR APV

 • Pjece om kontorarbejde

  Klik på billedet for at se hele pjecen
 • Om maskinbeskyttelse

  Klik på billedet for at se hele pjecen i pdf format
 • Magasinet Grafisk BAR

 • Magasinet Grafisk BAR

 • Læs mere om støj

  Kik på billedet for at se hele pjecen
 • Magasinet Grafisk BAR

 • Magasinet Grafisk BAR

 • UV-vejledning

 • Magasinet Grafisk BAR

 • Om graviditet og arbejde

  Klik på billedet for at se hele pjecen
 • Magasinet Grafisk BAR

 • Pjece om ventilation

  Klik på billedet for at se hele pjecen
 • Magasinet Grafisk BAR

 • Magasinet Grafisk BAR

  Klik på billedet for at se magasinet
 • Indkøb af maskiner

 • Magasinet Grafisk BAR

 • Tekniske hjælpemidler

  Klik på billedet for at se hele pjecen
 • Magasinet Grafisk BAR

 • Gør det færdigt!

 • Magasinet Grafisk BAR

  Klik på billedet for at se magasinet
 • Har du ryggen fri?

  Klik på billedet for at se hele pjecen
 • Skrivebordets rovdyr

  Klik på billedet for at se hele pjecen
 • Kompetenceudvikling

 • Magasinet Grafisk BAR

 • Læs mere om MAL-Koder

  Klik på billedet for at se hele pjecen
 • Arbejdsmiljødrøftelse

 • Grafisk BARs publikationer

  Klik på billedet for at se hele pjecen
 • Magasinet Grafisk BAR

 • Magasinet Grafisk BAR

 • Om maskinbeskyttelse

  Klik på billedet for at se hele pjecen i pdf-format.
 • Faresymboler - plakat

 • Magasinet Grafisk BAR

 • Magasinet Grafisk BAR

 • Faresymboler - pjece